Pogoji za uporabo spletne strani

Vaš dostop do spletne strani in njene uporabe urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na stran poslovnapotovanja.com potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Spreminjanje pogojev uporabe

REM agencija d.o.o si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja teh pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo strani. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Stran smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani poslovnapotovanja.com, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na strani morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. REM agencija d.o.o se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti administratorja strani. REM agencija d.o.o ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba                                                                                                                                

Kot uporabnik strani se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil strani ali REM agenciji d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočeanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve REM agencija d.o.o, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: [email protected]

Omejitev odgovornosti                                                               

REM agencija d.o.o ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek stani www.poslovnapotovanja.com. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. REM agencija d.o.o ter njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

REM agencija d.o.o ter njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička, ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem strani www.poslovnapotovanja.com, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na strani www.poslovnapotovanja.com ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila REM agencija d.o.o ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom stani www.poslovnapotovanja.com , storitev strani ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da strani ne uporabljate več.

Opombe o intelektualni lastnini                                                                                      

Vsa vsebina strani, je zaščiteno avtorsko delo agencije REM agencija d.o.o ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve strani prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

REM agencija d.o.o ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s stranjo, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z zakonom o pravdnem postopku.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo www.poslovnapotovanja.com, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in REM agencija d.o.o. .

REM agencija d.o.o lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice REM agencija d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani www.poslovnapotovanja.com ali informacij, danih ali pridobljenih pri REM agencija d.o.o, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja strani www.poslovnapotovanja.com. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno vendar ne tudi omejen z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in REM agencija d.o.o. glede na storitve strani www.poslovnapotovanja.com, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in REM agencija d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.